Start bouw huis Shasini

Tijdens de laatste storm in oktober viel er een boom op het vervallen huis van Shasini. De toch al erg krakkemikkige hut was definitief verwoest en de familie dakloos. Eerdere inzamelingsacties (o.a. door Rodenborg College) hadden niet genoeg geld opgebracht om de nieuwbouw van het totale huis te financieren. Gelukkig trad er een particuliere sponsor naar voren nu de nood zo hoog was en kon alsnog begonnen worden met de bouw van een echt huis voor Shasini en haar familie.

Ad en Geert waren aanwezig bij de eerste steenlegging. Een mooi en indrukwekkend gebeuren.We hopen dat de familie in het nieuwe jaar in het nieuwe huis een heel gelukkig leven krijgt.

geert-start-shashini