Belangrijke gegevens van Stichting Hulp Wadduwa

ANBI

Stichting Hulp Wadduwa is per 1 januari 2008 door de belastingdienst aangewezen als een zogenaamde ANBI-instelling. ANBI staat voor: Algemeen Nut Beogende Instelling. Voor donateurs heeft dit een groot voordeel: alle giften kunnen van de inkomsten – of vennootschapsbelasting worden afgetrokken(uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

ANBI gegevens Stichting Hulp Wadduwa, Sri Lanka.

Naam: Stichting Hulp Wadduwa, Sri Lanka.

RSIN: (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienr.) 814931893

KvK-nummer: 17174371

Contactadres: Jan Palchstraat 74, 5231 HX ‘s-Hertogenbosch info@wadduwa.nl

Bent u als organisatie ook geïnteresseerd om een bijdrage te leveren? Vul dan onderstaand contactformulier in:

Mail ons