Er zijn namens de Stichting vouchers uitgedeeld die recht geven op een maand lang eten. Sharmen heeft de contractmensen die geen salaris of uitkering krijgen zo’n voucher gegeven. Ze zijn er zeer mee geholpen en erg blij mee.