In nauw overleg bepalen Ad van Lokven, Geert Hanegraaf , het Stichtingsbestuur en het Wadduwa-team welke  projecten voor een bepaalde tijd centraal staan.


Vlak na de tsunami was noodhulp de kern van de activiteiten. 
Bij uitzondering wordt dit nu nog gedaan. Zo krijgt een weeshuis en een bejaardentehuis, ook nu nog maandelijks een voedselpakket bestaande uit rijst, suiker en meel. Alle andere projecten hebben een blijvend effect.
  • Inrichting van klaslokalen
  • Aanschaf van leer – en hulpmiddelen
  • Verbeteren van sanitaire voorzieningen in weeshuis en bejaarden tehuis
  • Uitreiken van studiebeurzen, de zogenaamde ‘Scholarships’’

Voorbeelden scholarships

Dit is Lasitha. Hij studeert dankzij de steun van SHW aan de Universiteit. Lasitha is een goede student die alles binnen de gestelde tijd haalt. In zijn vrije tijd geeft hij gratis bijles aan kinderen, om hen op die manier weer te ondersteunen en stimuleren. Er was in het gezin geen geld om Lasitha te laten studeren. Dankzij SHW is het voor hem toch mogelijk gemaakt om te studeren. In december is hij klaar met zijn studie rechten, en is hij klaar om aan de slag te gaan.
Dit is Mallithi. Zij is een student die haar A-level examen gedaan heeft en nu in afwachting is van het resultaat. Zij heeft de middelbare school kunnen doorlopen dankzij de steun van ‘sponsor ouders’ in Nederland. Mallithi woont samen met haar oma, want zij is haar ouders verloren tijdens de Tsunami. Dankzij de opleiding die ze heeft gevolgd kan zij nu zorgen voor een goede toekomst voor haarzelf en haar oma.

Voorbeelden van overige projecten

Nieuwe roosters voor de ramen van de Balikaschool

De oude roosters waren verroest en gevaarlijk voor de leerlingen. Dankzij een donatie van de KICI (Kleding Inzameling Charitatieve Instellingen) kon dit project in 2009 worden uitgevoerd.
Nieuw sanitair in bejaardenhuis Eldershome
Door een donatie van €2000,-- van de Stichting Heeren van Haaster heeft het bejaardenhuis vanaf 2009 goede toiletten en douches. Wat een rijkdom voor ouderen die in zeer povere omstandigheden leven. In de maanden juni/juli 2015 werd het bejaardenhuis grondig gerenoveerd. Dit kon gebeuren dankzij een geweldige actie van de Parochie De Goede Herder (Vinkel, Nuland, Geffen, e.o.) Zowel de bewoners als onze Stichting bedanken de Parochtie en iedereen die er bij betrokken is geweest voor hun bijdrage en inzet voor dit project. 
Watertanks voor de Molligoda school

De watervoorziening  in Wadduwa is – net als in de rest van Sri Lanka – erg beperkt en onzeker. Vandaar dat vaak wordt gewerkt met watertanks.
Dankzij de financiële ondersteuning van Stichting Heeren van Haaster,  Stichting Kansarmen Sri Lanka en de Stichting Aqua for All, kreeg de Molligoda school een watertank.
Nieuw computerlokaal voor Waddua Central College

In 2011 werd  het computerlokaal van de school gerealiseerd. Met de 25 computers en de hele inrichting van het lokaal was dit het grootste project dat we tot nu toe hebben kunnen realiseren: bijna € 22.000,00. Het bedrag voor dit project is bijeengebracht door / uit: - opbrengst benefietconcert 7 november 2010 in Hotel Nuland. - opbrengst uit een veelheid aan activiteiten  van MOV Vinkel. - bijdrage van de Stichting Wilde Ganzen.
Nieuw natuur- en scheikundelokaal voor de Prohaddaramulla school:

Dit project werd in 2012 gerealiseerd met financiële steun van het Rabobankfonds Share4more ; MOV uit Geffen en de Stichting Heeren van Haaster.
Realiseren woning diverse gezinnen
Voor verschillende gezinnen die na de Tsunami geen fatsoenlijk onderkomen hadden waar hun kinderen konden opgroeien zijn huizen gebouwd.